Обработка на метални изделия от неръждаема стомана точки на знания

Металните продукти от неръждаема стомана са широко използвани в съвременната промишленост и бита поради тяхната устойчивост на корозия, естетически и хигиенни свойства.От кухненски прибори до индустриални части, развитието на технологията за обработка на метали от неръждаема стомана не само насърчава напредъка на науката за материалите, но също така предоставя на дизайнерите и инженерите широко поле за иновации.По-долу са дадени някои ключови точки от знанията за обработката на метални продукти от неръждаема стомана.

aaapicture

Първо, свойства на материала
Неръждаемата стомана е сплав на основата на желязо, съдържаща най-малко 10,5% хром.Хромът образува плътен оксиден филм на повърхността, придавайки на неръждаемата стомана отлична устойчивост на корозия.Неръждаемата стомана може да съдържа и други елементи като никел, молибден, титан и др. Добавянето на тези елементи може да подобри устойчивостта на корозия, здравината и заваряемостта на материала.
Второ, технологията на обработка
Процесът на металообработка на неръждаема стомана включва рязане, формоване, заваряване, повърхностна обработка и други стъпки.Поради характеристиките на твърдостта и топлинната обработка на неръждаемата стомана, обработката може да изисква специални инструменти и параметри на процеса.Например, лазерното рязане и плазменото рязане са обичайни методи за рязане на неръждаема стомана, докато машините за огъване с ЦПУ са подходящи за сложна работа по формоване.
Трето, заваръчна технология
Заваряването на неръждаема стомана е често срещан метод за свързване на части, но трябва да се обърне специално внимание на проблема с окисляването в процеса на заваряване. TIG (заваряване с инертен газ с волфрам) и MIG (заваряване с инертен газ на метал) са общата технология за неръждаема стомана заваряване, те могат да осигурят висококачествена заварка и добро проникване.
Четвърто, повърхностна обработка
Техниките за повърхностна обработка на неръждаема стомана включват полиране, изтегляне, покритие и т.н. Тези обработки не само подобряват външния вид на текстурата на продукта, но също така допълнително повишават устойчивостта на корозия.Например, огледалното полиране може да направи повърхността от неръждаема стомана отразяваща, докато обработката с рисуване придава на повърхността матов ефект.
Пето, топлинна обработка
Топлинната обработка е важно средство за подобряване на физическите свойства на неръждаемата стомана, включително отгряване в разтвор, закаляване и отвръщане.Чрез контролиране на процеса на нагряване и охлаждане микроструктурата на неръждаемата стомана може да бъде променена, подобрявайки нейната твърдост, здравина и издръжливост.
Шесто, дизайнерски съображения
При проектирането на метални продукти от неръждаема стомана е необходимо да се вземе предвид възможността за обработка на материала и използването на околната среда.Например, проблемите с локалната корозия на неръждаемата стомана (като точкова и цепнатина) трябва да се избягват чрез рационален избор на материал и дизайн.В допълнение, коефициентът на топлинно разширение на неръждаемата стомана е висок и дизайнът трябва да отчита ефекта от температурните промени върху размера на продукта.
Седем, Контрол на качеството
Контролът на качеството на метални продукти от неръждаема стомана включва проверка на материала, мониторинг на процеса и тестване на готовия продукт.За откриване на вътрешни дефекти могат да се използват техники за безразрушителен тест, като ултразвуков тест, тест с лъчи и др.Тестовете за устойчивост на корозия, тестовете за твърдост и т.н. се използват за оценка на устойчивостта на корозия и механичните свойства на продуктите.
Осмо, опазване на околната среда и устойчивост
Неръждаемата стомана е силно рециклируем материал и отпадъците от нейното производство и обработка могат да бъдат ефективно оползотворени.При проектирането и обработката на продукти от неръждаема стомана трябва да се вземат предвид техните екологични характеристики и устойчивост, за да се намали въздействието върху околната среда.
Обработката на метални продукти от неръждаема стомана е мултидисциплинарна област, включваща наука за материалите, технология на обработка, естетика на дизайна и екологични концепции.Разбирането на материалните свойства на неръждаемата стомана, технологията на обработка, технологията на заваряване, обработката на повърхността, процесите на топлинна обработка, съображенията за проектиране, контрола на качеството, опазването на околната среда и устойчивостта и други ключови точки от знания е от голямо значение за подобряване на качеството на продукта, насърчаване на технологични иновации и постигане устойчиво развитие.


Време на публикуване: 6 май 2024 г